บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Address
1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Telephone
Fax
Designate
คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์
Alternate
คุณสุปริญญา บุญเรืองถาวร