ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566