ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566