ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566