ประชาสัมพันธ์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานทุกท่านจัดทำรายงานการผลิต/นำเข้า/ขาย

ประชาสัมพันธ์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานทุกท่านจัดทำรายงานการผลิต/นำเข้า/ขาย

ทั้งกรณีมีและไม่มีกิจกรรมการผลิต/นำเข้า/ขายในปีนั้น ๆ ยื่นต่ออย. (สสจ. กรณีใบอนุญาตขายนอกกทม.) ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ https://medical.fda.moph.go.th/import-production-reporting-system-and-selling-medical/

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกและการจัดทำรายงาน โทร 02-590-7149
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกรายงานผ่านระบบและการเปิดสิทธิ์ โทร 02-590-7045
Line ID @371eojnr