กองด่านอาหารและยา ขอเชิญอบรม เรื่อง ใบรับรอง (Certificate) และการใช้งานระบบเชื่อมโยงใบ Cert.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองด่านอาหารและยา ขอเชิญอบรม เรื่อง ใบรับรอง (Certificate)

และการใช้งานระบบเชื่อมโยงใบ Cert.ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.30 ผ่าน Video Conference (Zoom Meeting) และ Facebook LIVE

โดย link ที่แนบมานี้ https://shorturl.asia/LovtA  สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

และเป็นช่องทางเข้าอบรมออนไลน์

สแกนกำหนดการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองด่านอาหารและยา

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน  โทรศัพท์ 0 2590 7348