นโยบายกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เพื่อสอดรับ FDA Digital : E-Service & Smart information

นโยบายกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เพื่อสอดรับ

🔴 FDA Digital : E-Service & Smart information 🔴

🔹ภก.นคร ตั้งวันเจริญชัย รองผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อสอดรับ FDA digital : E-service & Smart information ซึ่งคณะกรรมการ Smart information จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูล ในส่วนของ Website , Facebook , Youtube , Line OA รวมถึงการพัฒนาระบบให้บริการออนไลน์ต่างๆ เช่น E-Service

ดูคลิปได้ที่ 👉 https://youtu.be/0ItRJqUaLzk

———————————————————————-

#กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ #นโยบายกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

#ThaiFDA #Medicaldevice #medicaldevicecontroldivision

#MDCD #FDA #สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา #อย #เครื่องมือแพทย์

นโยบายกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เพื่อสอดรับ FDA Digital E Service & Smart information
นโยบายกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เพื่อสอดรับ FDA Digital E Service & Smart information
ภก.นคร ตั้งวันเจริญชัย รองผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายกองควบคุมเครื่องมือแพทย์