การยื่นเอกสารผ่านระบบ E-Service

การยื่นเอกสารผ่านระบบ E-Service

🔴การยื่นเอกสารผ่านระบบ E-Service เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้ประกอบการ ให้สามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้ออนไลน์ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ Skynet FDA ซึ่งผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์สามารถยื่นเอกสารเองได้ง่ายๆ สามารถรับชมได้ตามขั้นตอนในคลิปวิดีโอ ค่ะ 👉 https://youtu.be/h3EKqcUhU38

———————————————————-

การยื่นเอกสารผ่านระบบ E-Service กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ระบบ E-Service กองควบคุมเครื่องมือแพทย์