ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. ….

แสดงความเห็นได้ที่ 👉 https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mjg5N0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566