สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์

💡สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ (AI-MEDICAL DEVICE (AI-MD)) จะมีปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์ หรือเป็นซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานทางการแพทย์ เช่น ใช้สำหรับวินิจฉัย ติดตาม บำบัด โรคหรือจัดการอาการบาดเจ็บ ทางด้านกายภาพและสรีรวิทยา โดยการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ต้องขึ้นทะเบียนแบบ Full CSDT

 

ติดต่อสอบถาม : งานเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (Active Medical Device)
E-mail : activemdcd@gmail.com

ที่มา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (moph.go.th)