กิจกรรมการจัดอบรม RA training Day

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้มีกิจกรรมการจัดอบรม RA training Day

เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติผู้ประกอบการในหัวข้อ “อบรมและฝึกปฏิบัติการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แบบ Full CSDT เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการยื่นขึ้นทะเบียนแบบ Full CSDT ที่จะมีกำหนดบังคับใช้ในปี 2567 นี้

การจัดการอบรมที่ผ่านมานั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ อันได้แก่ กลุ่ม Active, กลุ่ม IVD และกลุ่ม General ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าหน้ากองควบคุมเครื่องมือแพทย์ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 กลุ่มที่ผ่านมา ดังนี้

1. กลุ่ม IVD หลักสูตร 2 วัน : วันจันทร์ที่ 24 – วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ : ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

รูปภาพ

2. กลุ่ม Active Device วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

รูปภาพ

3. กลุ่ม General Device วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

รูปภาพ