เตือนภัย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ไม่มีนโยบายสอบถามหรือขอข้อมูลส่วนตัว

⚠️

เตือนภัย

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ไม่มีนโยบายสอบถามหรือขอข้อมูลส่วนตัว

เช่น เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ จากผู้ประกอบการ

 

‼️โปรด ระวัง! อย่ากดลิงก์ หรือ QR code

ที่ไม่ได้มาจากช่องทางการติดต่อหลักของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งอาจเป็นมิจฉาชีพ แอบอ้างได้

https://medical.fda.moph.go.th/press-release/cautions/