ร่วมงานวันสถาปนา อย.  ครบรอบ 49 ปี และพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

ร่วมงานวันสถาปนา อย.  ครบรอบ 49 ปี และพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

เวลา 8.00 – 11.30 น.

ณ อาคารศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยได้รับเกียรติจาก คุณลักษมัณ  ชูศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการเมอบช่อดอกไม้และร่วมพิธีสงฆ์ในงานครั้งนี้