ประชาสัมพันธ์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เรื่องการต่ออายุ

ประชาสัมพันธ์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

++ อีก 15 วันสุดท้ายเท่านั้น ++
สำหรับการต่ออายุ

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

🔥 เปิดระบบต่ออายุ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566 ผ่านระบบ skynet fda
🔥ต่ออายุล่าช้า 1 ม.ค.- 30 ม.ค. 2567 ผ่านระบบ skynet fda (ชำระค่าปรับเป็นรายวัน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม👉 https://medical.fda.moph.go.th/cate-renew