แจ้งข่าวสาร ทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีแผนจัดอบรมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร Full CSDT โดยมีการอบรม 2 รอบ ได้แก่

แจ้งข่าวสาร

ทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์มีแผนจัดอบรมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร Full CSDT

โดยมีการอบรม 2 รอบ ได้แก่

– วันที่ 15-16 มกราคม 2567 สำหรับผู้ผลิตและนำเข้า หัวข้อ ภาพรวมการจัดเตรียมเอกสารยื่นคำขอ Full CSDT

จำนวน 400 ท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมรอบ 1 ได้ทีนี่

– วันที่ 1, 2 และ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับผู้ผลิต class 2-4 เท่านั้น หัวข้อการจัดทำ Risk Management และ Clinical Evaluation

จำนวน 80 ท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมรอบ 2 ได้ที่นี่

 

โดยการอบรมจัดขึ้นที่ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัด นนทบุรี เวลา 08:00 – 16:00 น.

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมได้ตาม Link ด้านบน หรือสแกน QR code ตามภาพ

 

**หมายเหตุ การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้ โดยทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ขอให้มีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนบริษัท (1 ท่านต่อบริษัท)

ทางเจ้าหน้าที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมอีกครั้ง

FDAShare Template Big banner .png