คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบหน่วยงานภาครัฐเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1)

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 คณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย เข้าพบหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสวัสดีปีใหม่ตลอดจนพูดคุยแนวทางการดำเนินงานของปี 2567 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยในอนาคต

 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

1. เภสัชกร เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

2. เภสัชกร ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์  ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์และคณะทำงาน

 

3. เภสัชกร วราวุธ เสริมสินสิริ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

4. นายแพทย์ สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะทำงาน

  1. นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.

  2. ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.

  3. คุณวราภรณ์ สุวรรณเวลา รองเลขาธิการ สปสช.