หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการศึกษาวิจัยเครื่องมือแพทย์ทางคลินิก

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการศึกษาวิจัยเครื่องมือแพทย์ทางคลินิก

🔺มีผลบังคับใช้แล้ว🔺

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: idethaifda@gmail.com

อาจเป็นรูปภาพของ โปสเตอร์ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ โปสเตอร์ และ ข้อความ