มูลนิธิ อย. เปิดอบรมหลักสูตร : เตรียมความพร้อมสู่การขึ้นทะเบียน IVD แบบ Full CSDT

มูลนิธิ อย.ได้เปิดอบรมหลักสูตร : เตรียมความพร้อมสู่การขึ้นทะเบียน IVD แบบ Full CSDT
ระยะเวลาอบรม 8.30 – 16.30 น.

อบรมวันที่ 11-12 มีนาคม 2567 (ระยะเวลาอบรม 2 วัน) จำกัดจำนวน 40 ท่าน        


ณ.อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ชั้น 5 ห้อง 501
ทั้งนี้ ท่านสามารถคลิกลงทะเบียน  https://fdafoundation.org/ivd-full-csdt/

แบบฟอร์มสมัครอบรม หลักสูตร : เตรียมความพร้อมสู่การขึ้นทะเบียน IVD แบบ Full CSDT

(รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567 (จำนวน 2 วัน เวลา 08.30 – 16.00 น.))

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq2B-Sos3mg4-Xco0IAEtoqXYkNeQ8RypzE-CwukRCN2SDFw/viewform

 

 

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 095-9749097/02-5907019

E-mail : thaifdafoundation@gmail.com