มูลนิธิ อย.ได้เปิดอบรมหลักสูตร  การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (Active Medical Devices)


มูลนิธิ อย.ได้เปิดอบรมหลักสูตร 

การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (Active Medical Devices)
ระยะเวลาอบรม 8.30 – 12.00 น. อบรมวันที่ 19 มีนาคม 2567 (ระยะเวลาอบรมครึ่งวัน) จำกัดจำนวน 50 ท่าน                                                    .
ณ.อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ชั้น 5 ห้อง 501
ทั้งนี้ ท่านสามารถคลิกลงทะเบียน  https://fdafoundation.org/csdt2024/

 

แบบฟอร์มสมัครอบรม หลักสูตร : การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (Active Medical Devices) (google.com)

 

 

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

เลขผู้เสียภาษี 0993000155718

โทรศัพท์ : 095-9749097/02-5907019

E-mail : thaifdafoundation@gmail.com