ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานฯ อาคาร OSSC ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมัครเข้าร่วมประชุม คลิ๊ก https://sites.google.com/view/meeting03-4-67?usp=sharing