การผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27

การผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27

หรือ การยื่นขอยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตผลิต นำเข้า ขาย มาตรา 27

ดูรายละเอียดได้ที่ คลิก >> เครื่องมือแพทย์ใดเข้าข่ายได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 27 (youtube.com)

 

ที่มา : https://medical.fda.moph.go.th/produc…

#มาตรา27 #เกณฑ์ยกเว้นการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

#กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

#MCDC #เครื่องมือแพทย์