ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ หัวข้อ แนวทางการจัดเตรียมเอกสารการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบFull CSDT

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

หัวข้อ แนวทางการจัดเตรียมเอกสารการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ

Full CSDT (Full COMMON SUBMISSION DOSSIER TEMPLATE)

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เปิดรับสมัครเข้าอบรม ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2567 จำนวน 500 ท่าน

สมัครเข้าร่วมอบรม คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0 2590 7045 หรือ E-mail  esubmdcd@gmail.com