ขอเชิญผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ ในรูปแบบ Full CSDT

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ขอเชิญผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ ขอรับเฉพาะผู้ผลิต(เพิ่มเติม)

ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ หัวข้อ แนวทางการจัดเตรียมเอกสารการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ Full CSDT (Full COMMON SUBMISSION DOSSIER TEMPLATE)

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สมัครเข้าร่วมอบรม คลิ๊ก https://forms.gle/3fLQuUp8ShfkHmDt9

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0 2590 7045 หรือ E-mail : esubmdcd@gmail.com