บริการรับขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

THAIMED บริการรับขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

THAIMED เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ท่านสามารถส่งรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเพื่อตรวจสอบราคาเบื้องต้นประกอบการพิจารณาได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธิดารัตน์ เวชกามา
โทรศัพท์ : 025383378 ต่อ 14
อีเมล์ : dhidarat@THAIMED.co.th