เครื่องมือแพทย์ใดเข้าข่ายได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 27

 

การยื่นขอยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตผลิต นำเข้า ขาย มาตรา 27 

การผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 คลิก >> https://www.youtube.com/watch?v=uzGl6qpfel0

#มาตรา27 #เกณฑ์ยกเว้นการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ #กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ #MCDC #เครื่องมือแพทย์