การอบรมระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ (GDP)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ (GDP)

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จะจัดอบรมระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ ตามแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2566

จัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง: (เลือกลงทะเบียนรอบใดรอบหนึ่ง)
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 2 ก.ค. 2567
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 12 ก.ค. 2567
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง: ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าและผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 (จำกัด 80 ท่าน/รอบ)

คลิก >>  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDRzV6fWuAElJUReIxwkXThkpLDWTERuVTdpLHUnJirKU44w/viewform

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> qmsmdcd@gmail.com