มูลนิธิ อย.เปิดอบรมหลักสูตร : ผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ

มูลนิธิ อย.เปิดอบรมหลักสูตร : ผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ

ระยะเวลาในการอบรมดังนี้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 

ผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ (Module พื้นฐานจำนวน 100 คน) ราคา 1,600 บาท รวม Vat (หลักสูตรบังคับ)

 

วันที่   9-10 กรกฎาคม 2567  

ผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ (Module 2 กลุ่ม General Medical device จำนวน 50 คน ) ราคา 4,200 บาท รวม Vat 

 

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2567  

ผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ (Module 3 กลุ่ม Active Medical device จำนวน 50 คน ) ราคา 4,200 บาท รวม Vat 

 

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2567  

ผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ (Module 3 กลุ่ม IVD Medical device จำนวน 50 คน ) ราคา 4,200 บาท รวม Vat        

ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ อาคาร OSSC ชั้น 10

*หมายเหตุผู้สมัครอบรมต้องลงทะเบียนเรียน Module พื้นฐานก่อน จึงสามารถลงทะเบียนเรียนใน Moule อื่นได้

*ทั้งนี้หากจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดมูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการอบรม

*มูลนิธิ อย.จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป*

ทั้งนี้ ท่านสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B8hWJbE9oxBUkfov5 หรือ สแกน QR Code ตามไฟล์แนบ