ประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานด่านอาหารและยา ครั้งที่ 8

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานด่านอาหารและยา ครั้งที่ 8 (2-2567)

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา นายกสมาคมฯ ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช และ คุณลักษมัณ ชูศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมการรับฟังประเด็นปัญหา เพื่อร่วมกำหนดทิศทาง  การดำเนินงานของกองด่านอาหารและยา เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในอนาคต ทางกองด่านอาหารและยา

 

ภาพข่าวจากกองด่านอาหารและยา