ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับการประเมินเอกสารทางวิชาการ พ.ศ. ….

ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย

(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับการประเมินเอกสารทางวิชาการ พ.ศ. ….

 

คลิก >> https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzkzN0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

ขอให้แสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 4-7-2567