ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

(ลว. 26 มิถุนายน 2567)

 

คลิก >> ที่นี่