สภาส่งเสริมการค้าฯไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA Bangkok) เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์เครื่องมือแพทย์ (Healthcare) จัดขึ้นวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564


เว็บไซต์ : https://forms.gle/Xo8QoenNGSQ8brvz6

อีเมล์ : https://taiwan-pavilion.com/healthylife2021/exhibitors