คุณกุลยา ตัดติเตมิท เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขยับดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง แทนที่ประภาศ คงเอียด ที่โยกนั่งอธิบดีกรมธนารักษ์

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งแล้ว ตามการเสนอของอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการจัดแถวข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง มีผล 1 ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้นไป