คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คนที่ 16

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คนที่ 16 เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานประกันสังคม ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง