ข่าวฝาก: งานเจรจาธุรกิจออนไลน์ [Kobe Medical Online Business Matching]

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจ เข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจออนไลน์

[Kobe Medical Online Business Matching]

โกเบ เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ ศูนย์รวมโรงพยาบาล และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มีความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองโกเบมีบริษัทอุตสาหกรรมด้านการแพทย์อยู่มากกว่า 360 บริษัทภายในเมืองเดียว และด้วยความพร้อมสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของโกเบเติบโตรวดเร็วและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปี เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ มากมายที่พร้อมส่งออกสู่ตลาดโลก

 

Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe หรือ FBRI คือองค์กรเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมทางชีวการแพทย์จากเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจัดงานเจรจาธุรกิจออนไลน์ “Kobe Medical Online Business Matching” ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อมองหาโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างญี่ปุ่น-ไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พูดคุยตรงกับผู้ประกอบการทางการแพทย์จากเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

 

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการจากไทยและญี่ปุ่นได้ทำความรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงซึ่งกันและกัน เพื่อต่อยอดไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการด้านการแพทย์ไทย และบริษัทอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อทั้งแนะนำในสิ่งที่องค์กรไทยกำลังมองหา และนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้องค์กรไทยได้รู้จักและเอื้อมถึง มุ่งหวังในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยมีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และส่งเสริมให้เทคโนโลยีวงการการแพทย์ไทยพัฒนาและเติบโตขึ้นเท่าทันเทคโนโลยีโลก

 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจ เข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

 

รับสมัครผู้ประกอบการไทย รอบที่ 1

ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2565

ช่องทางการสมัคร https://forms.gle/6gwLht1NyZWpUSi17

ค่าลงทะเบียน : ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

รายละเอียดงานเจรจาธุรกิจ

Event :   Kobe Medical Online Business Matching

Date :    ระหว่างวันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

Time :    45 นาทีต่อ 1 slot  ระหว่างเวลา 09:00 – 15:45 (เวลาประเทศไทย)

*ประชุมเจรจาผ่านโปรแกรม Zoom

*มีล่ามไทย-ญี่ปุ่นบริการสำหรับการเจรจาที่ผู้ประกอบการไม่สะดวกใช้ภาษาอังกฤษระหว่างกัน

 

คุณสมบัติเด่นของงานเจรจาธุรกิจครั้งนี้

  1. มีโอกาสพูดคุยตรงกับผู้ประกอบการทางการแพทย์จากเมืองโกเบ เมืองศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมทางการ

แพทย์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

  1. สามารถเสนอความต้องการของท่าน เพื่อให้ทางโครงการสรรหาบริษัทญี่ปุ่นที่เหมาะสมมานำเสนอได้
  2. สามารถเข้าร่วมงานจากสถานที่ที่ท่านสะดวกได้ ประหยัดเวลาในการเดินทาง เนื่องจากเป็นการจัดงานออนไลน์
  3. เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

จัดโดย: Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe (FBRI)

ร่วมกับ: Foundation for International Trade and Industrial Cooperation (ITIC)

สนับสนุนโดย: กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (FTI) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงานดำเนินงานโครงการ

Mediator Co., Ltd.

Alyssa Arunkijthawornkul (Am) 092-513-1641

Sarantorn Suksri (Omu) 080-440-9692

TEL : 02-392-3288

E-mail : coordinator01@mediator.co.th