ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการบรรยายในหัวข้ออันมีความสำคัญทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่:                 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา:                 9:00 – 15:00 น. (ลงทะเบียนเข้างานและรับของว่างรอบเช้าได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.)

สถานที่:            โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada (อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน)

———————————————————————————————–

9:00 – 9:05         กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมบรรยายและสมาชิกสมาคมฯ

โดย:      เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์

9:05 – 9:50         “ทิศทางและนโยบายการเบิกจ่ายเครื่องมือแพทย์ของกรมบัญชีกลาง”

โดย:     คุณรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

9:50 – 10:35      “Digital Transformation – Telehealth วงการเครื่องมือแพทย์ต้องปรับตัวอย่างไร”

โดย:     นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคม HealthTech Startup ไทย

10:35 – 11:00     วาระสำคัญการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

โดย:     เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์

11:00 – 12:00     การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปี พ.ศ. 2565-2567

12:00 – 13:00     พักรับประทานอาหาร

13:00 – 13:15     ประกาศผลเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปี พ.ศ. 2565-2567

13:15 – 14:15     “PDPA กับข้อมูลทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ตลอดจนการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล”

โดย:     ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

14:15 – 14:30     พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 15:30     เสวนาและตอบคำถามเรื่องฉลาก การขึ้นทะเบียน การนำเข้า และการรายงาน

โดย:      ตัวแทนจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15:30                  เสร็จสิ้นการประชุม

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมและกำหนดการได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้
จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 - THAIMED