การจัดอบรมเรื่อง ‘เตรียมพร้อมองค์กร เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อนำไปปรับใช้จริง’

เรียน สมาชิก THAIMED และผู้ประกอบการทั่วไป

ตามที่มีสมาชิกจำนวนมากติดต่อเข้ามาเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยจึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร ‘เตรียมพร้อมองค์กร เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อนำไปปรับใช้จริง’ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจถึงข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลที่ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและนำไปดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื้อหาการอบรม: หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้เรื่อง PDPA ไปปรับใช้งานจริงในองค์กร ต้องการเปิดมุมมองการทำงาน ไอเดียใหม่ ๆ แนวทางที่ถูกต้อง เข้าใจความสามารถเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อจำกัด ตลอดจนเรียนรู้ตัวอย่างโครงการหรือธุรกิจที่เป็นระดับมืออาชีพ เช่น บริษัท Social Media ต่าง ๆ เป็นต้น

วิทยากร: ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สังกัดสำนักนายกฯ)

 

วันที่: วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

เวลา: 09:00 – 16:15 น. (เริ่มลงทะเบียนพร้อมส่งรูปผลตรวจ ATK และรับของว่างรอบเช้าเวลา 8:30)

สถานที่: โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada ห้องประชุม Le Lotus 1 ชั้น 2

ค่าใช้จ่าย: สมาชิก 1,926 บาท / ผู้ประกอบการทั่วไป 2,461 บาท (รวมภาษี 7% แล้ว)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: nicha@THAIMED.co.th

กำหนดการและหัวข้อ หลักสูตรเตรียมพร้อมองค์กร เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)