เรียนเชิญประชุมสมาชิกสมาคมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยได้มีกำหนดการจัดประชุมสมาชิกสมาคมฯ (Monthly Member Meeting) พื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมนำเสนอประเด็น ร่วมพูดคุย หรือขอรับคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นทุกวันศุกร์ที่ 4 เป็นประจำทุกเดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันตามความเหมาะสม) โดยในการประชุมจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล ที่จะให้คำปรึกษาและรับฟังประเด็นต่างๆเพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ การจัดประชุมสมาชิกสมาคมฯประจำเดือนกรกฎาคม จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 ในรูปแบบการเข้าประชุมในสถานที่จริง (in-person) ณ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย เลขที่ 134 ชั้น 5 อาคารจิตต์ธนภัทร ซอยลาดพร้าว126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วาระในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

– อัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
– อัพเดทประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
– ตัวอย่างการร่างจดหมายเพื่อชี้แจงให้โรงพยาบาลได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่จะสอดคล้องกับการประกาศใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– อื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2565
สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ https://forms.gle/cLRJZPCHUhZDzZyj9
คณะกรรมการบริหารสมาคม ลงทะเบียนที่ นางสาวนิชา แจ่มจำรัส nicha@THAIMED.co.th
คณะอนุกรรมการ RA ลงทะเบียนที่ นางสาวธิดารัตน์ เวชกามา dhidarat@THAIMED.co.th
คณะอนุกรรมการ RIM ลงทะเบียนที่ นางสาวสุกัญญา พลานุสนธิ์ sukanya@THAIMED.co.th