กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ที่มีชื่อว่า “CEO Network Enhancing Project” ซึ่งจัดโดย SME SUPPORT JAPAN หน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Invitation to Join an “Online Medical Equipment Business Meeting Event” by “SME SUPPORT JAPAN”, a Gov’t organization in Japan, (https://www.smrj.go.jp/english/about/) will host an Online Business Meeting Event in the Medical Equipment Industry. Official Project Name: “CEO Network Enhancing Project” : (https://www.smrj.go.jp/english/ceo/) Many excellent Japanese companies will join seeking collaboration with Thai companies.

Event Dates: End of November to Early December, 2022
Actual time-table schedule of business meetings will be finalized after coordination with participant companies ・

To apply, >> click here to apply

Please fill in Application form in English.

1) Free of charge (participants are only responsible for connecting to the internet)   (In contrast, the Japanese companies will be paying a fee, assuring highly motivated and committed  companies from Japan seeking business matching with Thai companies.)
2) Online: You may join from your office or home using your own PCs and devices.
3) An interpreter (English/Japanese) will be assigned to each business meeting at no cost.
4) An Advisor from SME SUPPORT JAPAN with professional knowledge in the industry and international business practices will attend each meeting for seamless communication at no cost for you.

Application deadline: Friday, July 15th, 2022

Contact Information:
– Uchida (Mr.) (Director),
– Wakabayashi (Ms.) (Deputy Director),
– Yasui (Mr.) (Deputy Director),
– Miyahara (Ms.) Marketing Support Department Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN

TEL:81-3-5470-2375
Email: ceo-network@smrj.go.jp