THAIMED จัดอบรม RA Training Day เรื่อง “ไขข้อข้องใจระบบ e-submission และ การยื่น Full CSDT เพื่อการเตรียมงานอย่างถูกต้อง – กลุ่ม IVD”

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยได้มีกำหนดการจัดอบรม RA Training Day เรื่อง “ไขข้อข้องใจระบบ e-submission และ การยื่น Full CSDT เพื่อการเตรียมงานอย่างถูกต้อง – กลุ่ม IVD” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการยื่นขึ้นทะเบียนแบบ Full CSDT ที่ได้มีกำหนดบังคับในอนาคตอันใกล้นี้ ตลอดจนการไขข้อข้องใจและได้ฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Workshop เพื่อการทดลองซักซ้อมความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ

โดยการจัดอบรมนี้ ผู้ให้การอบรมจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ IVD, Active และ non-active เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแต่ละประเภทของเครื่องมือแพทย์นั้นได้มีความเข้าใจที่ครบถ้วน ทั้งคำจำกัดความและเงื่อนไขที่อาจมีรายละเอียดเชิงลึกที่ต่างกันออกไป

ทั้งนี้กลุ่มที่จะมีการจัดกลุ่ม IVD เป็นอันดับแรก โดยมีกำหนดการจัดงานในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมและกำหนดการ ที่นี่

สมัครเข้าร่วมอบรม ที่นี่

ค่าใช้จ่าย: 2,675 บาท สำหรับสมาชิก / 3,210 บาท สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ:

1. ผู้ที่ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนและงานที่เกี่ยวข้องของเครื่องมือแพทย์กลุ่ม IVD

2. ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนเบื้องต้น

3. ผู้ได้รับมอบอำนาจในการขึ้นทะเบียนของบริษัท

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นเอกสารประกอบคำขออนุญาตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์