การจัดประชุมสมาชิกสมาคม ประจำเดือนสิงหาคม

การประชุมสมาชิกสมาคม ประจำเดือนสิงหาคม ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมของสำนักงานสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ชั้น 5 อาคารจิตต์ธนภัทร4 ซอยลาดพร้าว 126

วาระการประชุมจากทางสมาคม

 • อัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
 • อัพเดทประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • การให้คำปรึกษา/รับฟังความคิดเห็นสมาชิกโดยประธานคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ

วาระการรับคำปรึกษาจากสมาชิกสมาคม

 • การนำเข้าตัวอย่างสินค้าเครื่องมือแพทย์ (Disposable products) เพื่อทดลองคุณภาพสินค้า
 • (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)
 • การเตรียมเอกสารแจ้งรายการละเอียด
 • ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่ให้แก้ไขคำขอ
 • เรื่อง Change Notification

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม

 • Eminence International Limited
 • DKSH (Thailand) Limited
 • CardinalHealth 222 (Thailand) Ltd.
 • Draeger Medical (Thailand) Ltd.
 • Siemens Healthcare Limited
 • Innobic (Asia) Co. Ltd.
 • Align Technology Thailand Ltd.
 • Edwards Lifesciences
 • Ortho Clinical
 • Medtronic (Thailand) Limited
 • Zuellig Pharma Ltd.
 • Abbott Laboratories
 • Connect Diagnostics Co.,Ltd.