การปรับเปลี่ยนช่องทางการติดต่อกลุ่มงานกำกับดูแลก่อนสู่ตลาด (ผลิตภัณฑ์)

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการติดต่อกลุ่มงานกำกับดูแลก่อนสู่ตลาด (ผลิตภัณฑ์) ดังนี้ คลิก