ตัวอย่างการแสดงเลขที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง บนฉลาก​ (update 30-8-65)

ตัวอย่างการแสดงเลขที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง บนฉลาก​ (update 30-8-65)