เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

THAIMED เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ท่านสามารถส่งรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเพื่อตรวจสอบราคาเบื้องต้นประกอบการพิจารณาได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธิดารัตน์ เวชกามา