THAIMED จัดงานเสวนา “ความคิดเห็นกับแนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา”

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยและคณะทำงานได้มีการเข้าพบ นายแพทย์ สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขและคณะทำงานเพื่อหารือเรื่อง แนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น ปัจจุบันสมาคมฯยังได้รับแจ้งจากบริษัทสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป ในปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวกับการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา สมาคมฯจึงได้มีกำหนดการจัดงานเสวนาเพื่อหารือในหัวข้อ “เสวนาและรับฟังความคิดเห็นกับแนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา” ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้เสวนา: ทนพ.วิทยา เงาตะคุ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฎิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดำเนินรายการ: ทนพ.ภาสกร แพงมา

รองประธานอนุกรรมการฝ่ายการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

 

วันที่: ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เวลา: 13:30 -16:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13:00)

สถานที่: โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (ชื่อห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ปิดรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่ https://forms.gle/4QF6shLTJNZeTkXH9

 

ค่าใช้จ่าย:

บริษัทสมาชิก: ไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัด 2 ท่าน / บริษัทสมาชิก)
บริษัทที่ไม่ใช่สมาชิก: 1,070 บาท (รวมภาษีแล้ว)

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินผ่านธนาคาร :    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา)
เลขที่บัญชี : 080-2-13710-0 ประเภทออมทรัพย์

หมายเหตุ :
1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
2. ค่าใช้จ่ายสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
3. สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่หน้างานบริเวณโต๊ะลงทะเบียน
4. การสมัครเข้าร่วมประชุมนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินเข้ามาด้วย
5. หากยังไม่สามารถแนบหลักฐานการชำระเงินมาได้ในคราวเดียวกันนี้ ท่านสามารถสมัครทางอีเมล์ nicha@THAIMED.co.th ซึ่งจะต้องจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
6. หากมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 ท่าน โปรดลงทะเบียนคราวละ 1 ท่าน ซึ่งท่านสามารถแนบรูปหลักฐานการชำระเงินเป็นรูปเดียวกันได้ตามจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระมา

 

ตามที่ได้กล่าวมานี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวเพื่อร่วมกันหารือต่อไป