ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Thailand -Japan Symposium ครั้งที่ 9

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 9 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศญี่ปุ่นในการประเมินทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านยา และเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนได้เรียนรู้ระบบการขึ้นทะเบียนยา และเครื่องมือแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนยา/เครื่องมือแพทย์ และ/หรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 9 ในวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.40 น. ณ โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit กรุงเทพฯ  

          ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,500 บาท ต่อคน โดยนำฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 101-9-20177-9 ชื่อบัญชี Carlton Hotel Bangkok Co.,Ltd. และขอให้ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 

ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 0 2590 7286
โทรสาร 0 2591 8475
Email: interfda@fda.moph.go.th