มูลนิธิ อย. ร่วมกับ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (ประเภท IVD) ได้เปิดอบรมหลักสูตร ประจำปี 2566

มูลนิธิ อย. ร่วมกับ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (ประเภท IVD) ได้เปิดอบรมหลักสูตร ประจำปี 2566
ในรูปแบบการบรรยาย (onsite) ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรการจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD
2.หลักสูตรการจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD
3.หลักสูตรการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกรณีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ IVD
4.หลักสูตรการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)

เปิดจองทีละรุ่น ตามลำดับ จองก่อนได้สิทธิ์ก่อน

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสกน QR code ในภาพ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.fdafoundation.org
หรือ โทร 02-5907019 / 095-974-9097 ในวันและเวลาทำการ (จ-ศ เวลา 8.30-16.30 น.)
(จองปีนี้ จ่ายปีหน้า)