ประชาสัมพันธ์ การยื่นรายงานการผลิต นำเข้า และขาย เครื่องมือแพทย์ประจำปี

ประชาสัมพันธ์ การยื่นรายงานการผลิต นำเข้า และขาย เครื่องมือแพทย์ประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566  พร้อมเปิดอบรมการยื่นรายงานฯ ในเดือนมกราคม 2566

1. การอบรมการยื่นรายงานการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ประจำปีในเดือนมกราคม ในปี 2566

2. แนวทางการยื่นระบบรายงานการผลิต นำเข้า ขาย <<< คลิกที่นี่

3. คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลิตภัณฑ์ <<< คลิกที่นี่

4. การมอบอำนาจเข้าระบบรายงาน <<< คลิกที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม   

โทร 02 590 7149 ,02 590 7045

Line : @371eojnr