การเข้าพบ สปสช. เพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือถึงความเป็นไปได้และโอกาสในการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ สมาคมฯได้เข้าพบเลขาธิการและรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือกันถึงแนวทางการสนับสนุนการทำงานกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

ในการนี้ทาง สปสช. และสมาคมฯ ได้มีการพูดคุยหารือถึงความเป็นไปได้และโอกาสในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดใน 4 ประเด็นดังนี้

1. Healthcare Services Plan แบบ Home-based care โดยมีจังหวัดกรุงเทพเป็นพื้นที่นำร่อง
2. สนับสนุนให้ร้านขายยาเป็นหน่วยสนับสนุนการบริการ โดยเพิ่มช่องทางในการทำ self-test เพื่อลดความแออัดใน โรงพยาบาล
3. การรับฟังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการต่อรองราคาแบบ value- based เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังและการเงิน (sustainable healthcare financing) ในบริบทของประเทศไทย
4. การเชื่อมโยงการลงทุนธุรกิจเครื่องมือแพทย์กับ EEC อาทิ Precision Medicine Models เป็นต้น