อบรมการจัดเตรียมเอกสารแสดงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์  (Safety and Performance Documents) รูปแบบ Full CSDT

อบรมการจัดเตรียมเอกสารแสดงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ 

(Safety and Performance Documents) รูปแบบ Full CSDT

๑. หัวข้อเครื่องมือแพทย์กลุ่ม IVD วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. หัวข้อเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Active  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓. หัวข้อเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Non-Active วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

                                                           >>  ลงทะเบียน คลิก

 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รับจำนวนจำกัด 50 ท่านต่อรอบ

**จะประกาศรายชื่อบริษัทหรือผู้เข้าร่วมการอบรมก่อนการอบรมแต่ละรอบอีกครั้ง**