ประกาศรายชื่อบริษัท/บุคคล ผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม การจัดเตรียมเอกสาร Full CSDT

ประกาศรายชื่อบริษัท/บุคคล ผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม การจัดเตรียมเอกสาร Full CSDT

วันที่ 25 มกราคม 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 

***โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ กดยืนยันเข้าร่วมอบรม อีกครั้ง 

คลิกยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/FULLCSDT13012566.aspx

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 590 7149